Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. Elérhetőség
Hivatalos név: TERIBER Terézvárosi Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.
Postacím: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.
Telefonszám: +36-1-301-6714
Faxszám: +36-1-301-6741
Központi elektronikus levélcím: teriber@teriber.hu
Honlap: www.teriber.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége : 06 / 20 504 8260

2. Szervezeti felépítés

A Társaság vezetését megbízási jogviszonyban az Ügyvezető látja el, a Társaság operatív ügykezelési feladatait pedig 1 fő látja el, szintén megbízási jogviszony keretein belül

3. Szervezeti egységek vezetői
Járási László Farkas, ügyvezető
Telefon: 06-1-301-6714
Telefax: 06-1-301-6741
E-mail: teriber@teriber.hu

4. Ügyfélkapcsolati vezető
Társaságunknál nincs ügyfélkapcsolati vezető.

4.1 Ügyfélfogadási rend
Előzetes egyeztetés alapján.

5. Testületi szerv
Társaságunk nem testületi szerv.

6. Felügyelet, ellenőrzés vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv
Társaságunk felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, vagy alárendeltségben nem működik más közfeladatot ellátó szerv.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
Társaságunknak nincs tulajdonában álló közfeladatot ellátó szerv többségi, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezete.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok
Társaságunknak nincs alapított közalapítványa.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv
Társaságunknak nincs alapított költségvetési szerve.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
Társaságunk tulajdonában nincsenek alapított lapok.

11. Felettes és felügyeleti szervek
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 17.
Telefonszám: 06-1-354-4800
Faxszám: 06-1-311-1216
Központi elektronikus levélcím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. Vonatkozó alapvető jogszabályok

  • Jogszabályok icon link
  • Felügyelő Bizottság ügyrendjei - feltöltés folyamatban
  • Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat - feltöltés folyamatban

2. Országos illetőségű szerv
Társaságunknak nem országos illetőségű szerv, valamint nem a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Társaságunknál nincsenek a helyi önkormányzat által önként vállalt feladatok.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
Társaságunk nem jár el hatósági ügyekben.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások
Társaságunk nem nyújt- és nem biztosít költségvetésből finanszírozott közszolgáltatást.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai
Társaságunk nem készít nyilvános kiadványokat.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Társaságunk nem készít jogszabály tervezeteket.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Az ingatlanok bérbeadással történő hasznosítsa pályázat útján történik.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok
Társaságunknál nem történtek ilyen jellegű vizsgálatok.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Az Adatkezelő illetékes belső adatvédelmi felelősének neve: dr. Somogyi Bálint Márton
elérhetősége:
cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
telefon: 06-1-301-6700
Telefax: 06-1-301-6741
E-mail: teriber@teriber.hu

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
Társaságunk nem végez a tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtést.

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
Társaságunkra nem vonatkozik kötelező statisztikai adatszolgáltatás.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Társaságunknak nincs ilyen szerződése.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Társaságunk nem kezel olyan adatokat, melyekre általános szerződési feltételek lennének érvényben.

 

III. Gazdálkodási adatok
1. Beszámoló
Beszámoló: www.e-beszamolo.kim.gov.hu  icon link
2. Foglalkoztatottak adatai

Összesítő táblázat: 

Üvegzseb / Vezető tisztségviselők adatai:

állomány csoportlétszám (fő)munkabérjutalom/prémiumgépkocsi költségtérítésétkezési utalványhelyi bérletegészségpénztári befizetés
vezetők10 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft
összesen10 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft

175/2009(VIII.29.)Korm. Rendelet alapján közzéteendő adatok

névtisztség/munkakörtiszteletdíjmegbízási díjmunkabérprémiumcafeteriavégkielégítésfelmondás
Ölbey ZoltánFB. Elnöke0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft

Lindmayer Viktor

 FB tag

0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjei
Társaságunknak nincsenek ilyen kedvezményezettjei.

4. Nettó 5 millió Forint feletti szerződések

  •    Társaságunknál nincsenek nettó 5 millió Forint feletti szerződések

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott adatok
Társaságunknak nincsenek ilyen adatai.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított kifizetések
Társaságunknak nincsenek ilyen kifizetései.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
Társaságunknak nincsenek Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztései.

8. Közbeszerzési információk
Társaságunknál nem történt közbeszerzési eljárás.